خمکاری CNC

خمکاری چیست؟

خمکاری (خمکاری CNC) عملیاتی است که روی انواع مختلف متریال انجام می شود تا ایجاد زاویه نماید. با نگاه کوتاهی به اطراف خود درمی یابیم خم تقریبا در تمامی صنایع کاربرد دارد و دنیای سه بعدی ما بدون خم وجود نمی داشت.

پایه کنتاکتور

از آنجا که خم ورق فلز (و لوله فلزی) در حوزه فعالیت شرکت فروهوم است در اینجا روش های خمکاری CNC ورق فلز شرح داده می شوند:

  1. خمکاری CNC با دستگاه پرس بریک: در این روش ورق روی ماتریس V شکل قرار گرفته و سمبه که به شکل نوک پیکان است به پایین حرکت کرده و با ایجاد فشار ورق را به سمت داخل V هل می دهد. بدین ترتیب زاویه دلخواه روی ورق ایجاد می گردد.
  2. خمکاری فکی: ورق بین دو فک ثابت همانند گیره ی دستی قفل می شود و قطعه دیگری بنام فک متحرک حول محوری چرخیده و زاویه را ایجاد می نماید.
  3. خمکاری توسط سمبه و ماتریس: این روش با روش پرس برک متفاوت است و کاربردهای متفاوتی هم دارد. در اینجا به علت لقی زیادی که بین سمبه و ماتریس است سمبه به داخل ماتریس وارد میشود و ورق را به داخل هل داده و شکل می دهد. معمولا طرح های برجسته روی ورق به این روش انجام می شوند.

خمکاری

در فروهوم بسته به نوع طراحی و ملزومات تولید یکی از روش های بالا جهت خمکاری CNC به کار برده می شوند. ماکزیمم ابعاد ورقی که در کارگاه فروهوم قابل خمکاری است ورق 4متری با ضخامت 4میلیمتر است. در اینجا طول و ضخامت نسبت عکس دارند و هر چه ضخامت ورق بالاتر باشد طول قابل خمکاری کمتر خواهد بود.