نمایندگی درب های آکاردئونی ترکیه (این نوع درب ها امکان جداسازی دو محیط را با هم میدهد و در صورت نیاز میتوان با جمع کردن آنها دو فضا به هم متصل شوند )