چادر جمع شونده

نمایندگی چادرهای جمع شونده برقی ترکیه ( بر روی تراس ها ، استخر و … مورد استفاده قرار میگیرد)

مقاوم

طراحی جدید با تکنوروژی روز دنیا